Kumsal Gelişim Merkezi - Urun-detay

 Tel.: 02124231038-0542 640 43 63      Mail: info@kumsalgelisimdanismanlik.com

Hizmet Detayı

 
Dil ve Konuşma Terapisi


 
Hizmet Açıklaması

Birey bazı olumsuz olay sonucunda veya durumlarda ortaya çıkan konuşma yetisinin kaybedilmesi yada bu becerisini kendi başına kullanamamasından dolayı hayat standartların altına düşer ve yaşam kalitesinde istediği sonucu elde edememektedir. Bu durumda birey psikolojik ve sosyal sıkıntılar yaşamaya başlar. Dil ve konuşma terapisi , bireylerin günlük hayatta daha rahat kendilerini ifade edebilmeleri ve bu becerilerini en iyi şekilde kendi başlarına kullanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Dil ve konuşma bozuklukları bireyin yaşamını önemli derecede etkilemesine karşın erken teşhis ve uygun müdahaleler ile bireyin yaşamındaki olumsuz etkileri azaltılabilir. Dil ve konuşma terapisti ile bu sorunların üstesinden doğru ve uygun tedavi yöntemi ile atlatılabilir. Dil ve konuşma terapisti , insan iletişimi , gelişimi , gelişimi ve bozukluklarının tanılanması , değerlendirilmesi , terapisi ile uğraşan ve bu alanda bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan bağımsız bir meslek grubu üyesidir.

Dil ve konuşma sorunlarında erken tanı ve tedavi , çocuğun zihinsel gelişiminde çok önemli rol oynar. Sorunun keşfedilip müdahale edilmesi zihinsel ve dilsel gelişimi dışında , çocuğun ileride sorun yaşaması olası diğer alanlar olan davranış , duygusal gelişim , öğrenme , okuma ve sosyal alanlardaki gelişimini de olumlu etkilemektedir.

Eğer çocuğunuzda şu durumlardan biri varsa, konuşma terapisine ihtiyacınız olabilir :
•        Dudak-damak yarıklığı
•        Ağız etrafındaki zayıf kaslar
•        Yutma problemi
•        Kekemelik
•        Gelişim geriliği
•        Zihinsel gerilik
•        İşitme kaybı
•        Otizm
•        Down Sendromu
•        SerebralPalsi