Kumsal Gelişim Merkezi - Urun-detay

 Tel.: 02124231038-0542 640 43 63      Mail: info@kumsalgelisimdanismanlik.com

Hizmet Detayı

 
Duyu Bütünleme






 
Hizmet Açıklaması

Duyusal bütünleme , duyusal entegrasyon merkezi sinir sisteminde gerçekleşir. Bu teorinin amacı , insan vücudunun bazı bölgelerini uyararak , duyuların birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır. Duyular olumlu bir şekilde çalıştığı taktirde , beynimiz gelişime , yeni bilgilere ve öğrenmeye açık olur.

Duyu bütünleme terapisinde amaç , çocukların yaşadıkları duyusal tecrübelerin nörofizyolojik adaptasyonu ve çocuğun duruma uygun adaptif cevap açığa çıkarması sağlanır , iletişime açık ve ortamdaki uyaranları rahatlıkla tolere edebilir halde olmasını sağlamaktır. Olumlu tecrübeler öğrenmeyi kolaylaştırır. Seans sırasında mutlu olan çocuk iletişimi sürdürür ve oyun sırasında öğrendiği bilgileri günlük yaşamına çok daha kolay entegre eder. Çocuk ancak dünyayı normale en yakın şekilde algıladığında öğrenmeyi gerçekleştirebilir. Dünyayı en iyi algılama da ancak duyusal bütünlükle sağlanabilir. Bu sayede çocuğun çevresiyle olan sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşimine pozitif yansır.
Kişinin vücudu ve çevresinden aldığı duyu bilgileri beyinde bilginin kavranması, yorumlanması ve bütünleştirilmesi işlemlerinden geçerek, ortaya çıkan duysal bilginin kullanılarak organize bir cevap açığa çıkarılması sağlanır. Böylece çocuk dış dünyadan gelen duyu bilgilerine adapte olur.
Duyu bütünleme terapisi; direkt olarak çocuğun merkezi sinir sitemine etki ettiği için sinir sisteminin gelişimini sağlar.
Tüm Hakları Saklıdır © 2014