Kumsal Gelişim Merkezi - Urun-detay

 Tel.: 02124231038-0542 640 43 63      Mail: info@kumsalgelisimdanismanlik.com

Hizmet Detayı

 
Özel Öğrenme (Disleksi)


 
Hizmet Açıklaması

Bir çocukta öğrenme bozukluğu olduğunu söyleyebilmek için belirli kriterlerin olması gerekiyor. Öğrenme bozukluğu, zekası normal ya da normalin üstünde olan ve beklenen akademik becerileri kazanamayan çocuklar için kullanılır. Bu çocuklarda hiperaktivite, dikkat sorunları, koordinasyon problemleri, görsel ve işitsel algı sorunları, konuşma problemleri, organizasyon ve oryantasyon sorunları, sosyal-duygusal davranış sorunları sıkça görülmektedir.
Disleksi görülen çocuk, öğrenme güçlüğü çektiği için birtakım psikolojik problemler yaşayabiliyor. Bu açıdan sorun yaşayan çocukların tıbbi ve psiko-pedagojik değerlendirmelerinin titizlikle yapılması gerekiyor. Okulda başarısızlık yaşayan bir çocuk öğrenme bozukluğu açısından değerlendirmeye alınır. Yapılan testlerle çocuğun zekadüzeyi, yeteneklerinin dağılımı, görsel-işitsel  algı düzeyi belirlenerek tanı koyulur. Hazırlanacak bireysel eğitim programı ve özel eğitim desteği ile çocuğun okulda yaşayabileceği sorunlar en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Çünkü öğrenme bozukluğu olan çocukların eğitimi, normal sınıflardaki müfredat programları ya da özel derslerle gerçekleşememektedir.
Dislektik çocuk;

• Harfleri ya da rakamları ters algılar. Örneğin 3 rakamını E harfi gibiveya 6 rakamını 9 olarak görür ,
• Okurken ve yazarken satırları veya sözcükleri atlar ,
• Uzaklık ve derinlik algılamasında sorunları vardır. Bu nedenle eşyalara çarpabilirsandalyelerden düşebilirler ,
• Yön tayin edemez , sürekli sağı solu karıştırırlar ,
• Benzer sesleri birbirine karıştırır, örneğin soba yerine sopa, kova yerine kofa der ,
• Günleri ard arda sayamaz , 
• Ödevlerini yapmayı unutursürekli hatırlatmak gerekir ,
• Kendisini çok zor ifade ederkelimeleri sıralayıp,cümle oluşturmakta güçlük çeker ,
• Önce-sonra ,dün-bugün gibi kavramları karıştırır ,
• Arkadaşları ile olan ilişkileri genellikle bozuktur , 
• Değişikliklere uyum sağlayamaz.
Öğrenme güçlüğü çektikleri için bazı aileler çocuklarını azarlama, anlayışsız davranma yoluna gidiyorlar. Anneve babaların onlara kızmak yerine daha anlayışlı davranmaları gerekiyor. Aileler çocuklarının okulda yaşadıkları başarısızlık ve öğrenme sorunları konusunda dikkatli olmalı, başarısızlığı tembelliğe ya da kapasite yetersizliğine bağlamadan önce gerekli değerlendirmeler bir uzman tarafından yapılmalıdır. Sorunla ilgili erken müdahale çocuğun başarısızlığını azaltacak, okulla ilişkisini olumlu yönde etkileyecektir.

Dislektik olan çocuklarda uygulanan bir ilaç tedavisi yoktur. Özel eğitimle gelişim sağlanır ancak Türkiye’ de bu eğitimi veren kurumlar bulunmamaktadır. İlaç tedavisi sadece başka bir sorunu varsa kullanılabilir mesela dikkat eksikliği de varsa bunun için ek kullanılabilir.

Yaş ilerledikçe okuma sorunları düzelebilir. Ancak yazı hataları gibi sorunlar kalıcı olur. Kabiliyeti doğrultusunda mesleğe yönlendirilmelidirler. Başarısız olduğu alanlarda özgüvenlerini kaybetmelerine neden olacak tavırlarda bulunulmamalıdır. Eğitim hayatı boyunca zorlanacağı şeyler karşısına çıkacak ama destek olup yapabileceğine inandırarak adım atılmalıdır.

Disleksi tedavisinde önemli olan çocuğun durumunu anlayabilmek ve bu duruma uyum sağlayabilmektir. Ailenin eğitimi ön planda gelir. Çocuğa yönelik olarak sosyal beceri kazandırma,
destekleyici terapi ve gereğinde ilaç tedavisi uygun bir yaklaşımdır.