Kumsal Gelişim Merkezi - Urun-detay

 Tel.: 02124231038-0542 640 43 63      Mail: info@kumsalgelisimdanismanlik.com

Hizmet Detayı

 
Reaktif Bağlanma Bozukluğu


 
Hizmet Açıklaması

Çocuklar doğdukların andan itibaren bakıma muhtaçtırlar. Doğumun başladığı andan itibaren gerekli ilgi , sevgi ve ihtiyaçlarının karşılanmaması çocukta bağlanma probleminin başlamasına sebep olur. Çocukta mevcut ilişki kurma ve bağlanma probleminin tek nedeni çocuğa doğumun ilk yıllarından itibaren yetersiz bakım , sağlıksız ilişki ile beraber gelişir. Çocuk toplumsal iletişim ve yaşında uygun tepki verme konusunda yetersizdir. Çocuk seçici olmayan bağlanmalar ve uygunsuz toplumsal ilişkiler sergiler. Çocuğun gelişimini gösterdiği ortamda bakım veren kişinin sürekli değişmesi ile de böyle bir durum gelişebilir. 

Reaktif Bağlanma Bozukluğunda çocuk büyüdükçe duygusal, fiziksel ve sosyal sorunlar devam eder.
Çocuk doğumdan sonraki ilk yıl yanlış bakım ve ilgisizlik sonucu çevresindekilere duygusal olarak bağlanmayı ret eder. Başka bir ifadeyle anne veya bakıcının olumsuz davranışları çocuğu güvensizliğe iter.
Eğer bebeğin fiziksel ve duygusal gereksinimleri doğru zamanda ve doğru biçimde karşılanmazsa bağlanma gerçekleşmez ve çevresindekilere karşı güven oluşmaz. Bunun sonucunda ise çeşitli problemler baş gösterir. En temel sorun insanlarla ilişki kurmaktan kaçınma olarak göze çarpar. Bu da çocuğun duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimini olumsuz etkiler. Konuşmayı geç öğrenir, bedensel gelişimi gecikir, bilişsel gelişimi yavaşlar.

 Reaktif Bağlanma Bozukluğunun Sebepleri
.       Annenin hamilelikte ve sonrasında uyuşturucu madde ve alkol kullanması
·        Doğum travması
·        İstenmeyen gebelik
·        Çocukluğun ilk üç yılında yaşanan fiziksel, duygusal, cinsel istismar
·        Fiziksel ve duygusal reddedilme
·        Anneden erken ayrılık
·        Huzursuz ve gergin aile ortamı
·        Sert ve tutarsız ebeveynlik
·        Yaşamda çok sık yer değişikliği
·        Aşırı koruyucu anne-babalık
·        Yetersiz bakım ve çok bakıcı değişikliği
·        Travmatik deneyimler
·        Ağrı içeren hastalıkların nedenlerinin teşhis edilememesi, ağrının sürekli devam etmesi
·        Annenin depresyon geçirmesi
·        Çok genç ya da yetersiz ebeveynlik
Otizm ve  Reaktif Bağlanma Bozukluğu  Arasındaki Benzerlikler
Bu iki gelişimsel bozukluk arasındaki benzerlikler aşağıda sıralanmıştır:
·        Anlamlı yüz ifadesinin olmaması
·        Sözel uyarana tepkisizlik
·        Fiziksel teması reddetme
·        İletişimde nitel bozulma
·        Ekolali (ses taklidi)
·        Hayali oyun eksikliği
·        Tekrarlayıcı davranışlar

Ilk olarak Reaktif Bağlanma Bozukluğuna yol açtığı düşünülen belirgin olumsuzlukların iyileştirilmesi yoluna gidilir

Bakım ile ilgili sorunlar varsa ortadan kaldırılır.Aile bireylerinde ruhsal sorunlar görülürse tedavi edilir.Çocuğun bakımı ve eğitimi konusunda anneye detaylı eğitimler verilir ve belli bir süreci kapsayan destek programları oluşturulur. Böylece annelik becerileri arttırılarak, anne ile bebek arasındaki bağlılığın yeniden inşasına ve yıkılan güvenin oluşturulmasına çalışılır.

Reaktif Bağlanma Bozukluğunda erken eğitim ve tedavi oldukça önem kazanmaktadır. Bu tanıyı almış birçok birey, zamanında aldığı eğitim ve tedaviyle normal gelişim gösteren akranlarına yetişebilmektedir.